Prawo jazdy

PRAWO JAZDY KAT. AM, A1, A2 ORAZ A

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r.Nr. 30, poz. 151 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2016 poz. 280)

Kategoria AM

Warunki przyjęcia na kurs:

 • wiek, co najmniej 13 lat i 9 miesięcy
 • brak przeciwskazań zdrowotnych
 • posiadanie PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę)*
 • zgoda rodziców na przystąpienie do kursu

* aby wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę należy udać się do Wydziału Komunikacji z ważnymi badaniami lekarskimi, jednym kolorowym zdjęciem, dokumentem tożsamości (paszport lub legitymacja uczniowska). Na miejscu należy wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy. Po czym system komputerowy w Wydziale komunikacji generuje 22 cyfrowy numer, który stanowi podstawę do rozpoczęcie kursu na prawo jazdy.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego, wzrost bezpieczeństwa drogowego, wzrost świadomości kierowcy, zaznajomienie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

Liczba godzin: 10 (w tym 5 godzin teorii oraz 5 godzin zajęć praktycznych)

Posiadając uprawnienia na kategorie AM można poruszać się następującymi pojazdami:

 • motorowerem
 • czterokołowcem lekkim

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Koszt egzaminu teoretycznego wynosi 50 zł natomiast egzaminu praktycznego 200 zł.

 

Kategoria A1

Warunki przyjęcia na kurs:

 • wiek, co najmniej 15 lat i 9 miesięcy
 • brak przeciwskazań zdrowotnych
 • posiadanie PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę)*
 • zgoda rodziców na przystąpienie do kursu

* aby wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę należy udać się do Wydziału Komunikacji z ważnymi badaniami lekarskimi, jednym kolorowym zdjęciem, dokumentem tożsamości (paszport lub legitymacja uczniowska). Na miejscu należy wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy. Po czym system komputerowy
w Wydziale komunikacji generuje 22 cyfrowy numer, który stanowi podstawę do rozpoczęcie kursu na prawo jazdy.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego, wzrost bezpieczeństwa drogowego, wzrost świadomości kierowcy zaznajomienie
z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

Liczba godzin: 50 (w tym 30 godzin teorii oraz 20 godzin zajęć praktycznych)

Posiadając uprawnienia na kategorie A1 można poruszać się następującymi pojazdami:

 • Motocyklem o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW, i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Koszt egzaminu teoretycznego wynosi 50 zł natomiast egzaminu praktycznego 200 zł.

 

Kategoria A2

Warunki przyjęcia na kurs:

 • wiek, co najmniej 17 lat i 9 miesięcy
 • brak przeciwskazań zdrowotnych
 • posiadanie PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę)*
 • zgoda rodziców na przystąpienie do kursu (w przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia)

* aby wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę należy udać się do Wydziału Komunikacji z ważnymi badaniami lekarskimi, jednym kolorowym zdjęciem, dokumentem tożsamości (paszport lub legitymacja uczniowska). Na miejscu należy wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy. Po czym system komputerowy
w Wydziale komunikacji generuje 22 cyfrowy numer, który stanowi podstawę do rozpoczęcie kursu na prawo jazdy.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego, wzrost bezpieczeństwa drogowego, wzrost świadomości kierowcy zaznajomienie
z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

Liczba godzin: 50 (w tym 30 godzin teorii oraz 20 godzin zajęć praktycznych)

Posiadając uprawnienia na kategorie A2 można poruszać się następującymi pojazdami:

 • Motocyklem o mocy silnika nieprzekraczającej 35 kW, i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego

Koszt egzaminu teoretycznego wynosi 50 zł natomiast egzaminu praktycznego 200 zł.

 

Kategoria A

Warunki przyjęcia na kurs:

 • wiek, co najmniej 23 lata i 9 miesięcy (19 lat i 9 miesięcy w przypadku osób, które posiadają prawo jazdy kat. A2 od co najmniej 2 lat)
 • brak przeciwskazań zdrowotnych
 • posiadanie PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę)*

* aby wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę należy udać się do Wydziału Komunikacji z ważnymi badaniami lekarskimi, jednym kolorowym zdjęciem, dokumentem tożsamości (paszport lub legitymacja uczniowska). Na miejscu należy wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy. Po czym system komputerowy
w Wydziale komunikacji generuje 22 cyfrowy numer, który stanowi podstawę do rozpoczęcie kursu na prawo jazdy.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego, wzrost bezpieczeństwa drogowego, wzrost świadomości kierowcy zaznajomienie
z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

Liczba godzin: 50 (w tym 30 godzin teorii oraz 20 godzin zajęć praktycznych)

Posiadając uprawnienia na kategorie A można poruszać się następującymi pojazdami:

 • Motocyklem (moc oraz pojemność bez ograniczeń)
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Koszt egzaminu teoretycznego wynosi 50 zł natomiast egzaminu praktycznego 200 zł.

 

Podstawiamy motory na egzamin w MORD Nowy Sącz.

Prawo jazdy kat. B

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r.Nr. 30, poz. 151 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2016 poz. 280)

Warunki przyjęcia na kurs:

 • wiek, co najmniej 17 lat i 9 miesięcy
 • brak przeciwskazań zdrowotnych
 • posiadanie PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę)*
 • zgoda rodziców na przystąpienie do kursu (w przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia)

* aby wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę należy udać się do Wydziału Komunikacji z ważnymi badaniami lekarskimi, jednym kolorowym zdjęciem, dokumentem tożsamości (paszport lub legitymacja uczniowska, dowód osobisty). Na miejscu należy wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy. Po czym system komputerowy w Wydziale komunikacji generuje 22 cyfrowy numer, który stanowi podstawę do rozpoczęcie kursu na prawo jazdy.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego, wzrost bezpieczeństwa drogowego, wzrost świadomości kierowcy, zaznajomienie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

Liczba godzin: 60 (w tym 30 godzin teorii oraz 30 godzin zajęć praktycznych)

Posiadając uprawnienia na kategorie B można poruszać się następującymi pojazdami:

 • Pojazdem samochodowym o dopuszczanej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
 • pojazdem wymienionym w pkt 1 wraz z przyczepą lekką
 • Motocyklem o pojemności do 125 cm3 oraz motocyklem trójkołowym (posiadanie 3 lata prawo jazdy kat. B)
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Koszt egzaminu teoretycznego wynosi 50 zł natomiast egzaminu praktycznego 200 zł.

prawo jazdy kat. B+E

Zapraszamy na kurs prawo jazdy kat. B+E (samochód osobowy z przyczepą do 7,0 t DMC zestawu pojazdów składającego się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr. 30, poz. 151 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2016 poz. 280)

Szkolenie obejmuje tylko 15 godzin zajęć praktycznych.

Zdawalność na poziomie 83% !

Jeżeli posiadasz prawo jazdy kat. B+E masz uprawnienia również do prowadzenia ciągników rolniczych z przyczepami (kat. T)

Tylko u nas – uczysz się i zdajesz na tym samym pojeździe.

Prawo jazdy kat. C

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r.Nr. 30, poz. 151 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2016 poz. 280).

Warunki przyjęcia na kurs:

 • wiek, co najmniej 20 lat i 9 miesięcy (w przypadku osób, które ukończyły kwalifikację wstępną minimalny wiek do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy kat. C wynosi 17 lat i 9 miesięcy)
 • brak przeciwskazań zdrowotnych
 • brak przeciwskazań psychologicznych
 • prawo jazdy kat. B
 • posiadanie PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę)*
 • zgoda rodziców na przystąpienie do kursu (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia)

* aby wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę należy udać się do Wydziału Komunikacji z ważnymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi, jednym kolorowym zdjęciem, dokumentem tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty). Na miejscu należy wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy. Po czym system komputerowy w Wydziale komunikacji generuje 22 cyfrowy numer, który stanowi podstawę do rozpoczęcie kursu na prawo jazdy.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego, wzrost bezpieczeństwa drogowego, wzrost świadomości kierowcy, zaznajomienie
z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, obsługa tachografu, mocowanie ładunków, ekonomika jazdy.

Liczba godzin: 50 (w tym 20 godzin teorii oraz 30 godzin zajęć praktycznych)

Posiadając uprawnienia na kategorie C można poruszać się następującymi pojazdami:

 • Pojazdem samochodowym o dopuszczanej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem autobusu
 • zespołem pojazdów złożonym z z pojazdu wymienionego w pkt 1 oraz przyczepy lekkiej
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego

Koszt egzaminu teoretycznego wynosi 50 zł natomiast egzaminu praktycznego 200 zł.

Doświadczeni instruktorzy przy wykorzystaniu nowych samochodów nauczą Cię jeździć samochodem ciężarowym. Mamy najwyższą zdawalność w powiecie nowosądeckim.

Prawo Jazdy kat. C+E

Warunki przyjęcia na kurs:

 • wiek, co najmniej 20 lat i 9 miesięcy (w przypadku osób, które ukończyły kwalifikację wstępną minimalny wiek do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy kat. C+E wynosi 17 lat i 9 miesięcy)
 • prawo jazdy kat. C lub zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu na kategorię C
 • brak przeciwskazań zdrowotnych
 • brak przeciwskazań psychologicznych
 • posiadanie PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę)*

* aby wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę należy udać się do Wydziału Komunikacji z ważnymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi, jednym kolorowym zdjęciem, dokumentem tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty). Na miejscu należy wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy. Po czym system komputerowy w Wydziale komunikacji generuje 22 cyfrowy numer, który stanowi podstawę do rozpoczęcie kursu na prawo jazdy.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego, wzrost bezpieczeństwa drogowego, wzrost świadomości kierowcy, zaznajomienie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, obsługa tachografu, mocowanie ładunków, ekonomika jazdy.

Liczba godzin:

 • zajęcia teoretyczne nieobowiązkowe
 • 25 godzin zajęć praktycznych

Posiadając uprawnienia na kategorie C+E można poruszać się następującymi pojazdami:

 • Pojazdem samochodowym o dopuszczanej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem autobusu łącznie z przyczepą (przyczepami)

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Koszt egzaminu praktycznego wynosi 250 zł. Brak egzaminu teoretycznego na kat. C+E

Tylko w naszym Ośrodku możesz zdawać egzamin państwowy w MORD na naszym pojeździe.

PRAWO JAZDY KAT. D - autobus

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r.Nr. 30, poz. 151 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz. U. poz. 1019)

Warunki przyjęcia na kurs:

 • wiek, co najmniej 23 lata i 9 miesięcy (w przypadku osób, które ukończyły kwalifikację wstępną minimalny wiek do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy kat. D wynosi 20 lat i 9 miesięcy)
 • brak przeciwskazań zdrowotnych
 • brak przeciwskazań psychologicznych
 • posiadanie PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę)*
 • posiadanie prawa jazdy kat. B

* aby wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę należy udać się do Wydziału Komunikacji z ważnymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi, jednym kolorowym zdjęciem, dokumentem tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty). Na miejscu należy wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy. Po czym system komputerowy w Wydziale Komunikacji generuje 22 cyfrowy numer, który stanowi podstawę do rozpoczęcie kursu na prawo jazdy.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego, wzrost bezpieczeństwa drogowego, wzrost świadomości kierowcy, zaznajomienie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, obsługa tachografu, ekonomika jazdy, obsługa i bezpieczeństwo pasażerów.

Liczba godzin: 60 (w tym 20 godzin teorii oraz 40 godzin zajęć praktycznych -w przypadku osób, które posiadają prawo jazdy kat. C lub 60 godzin zajęć praktycznych – w przypadku osób, które posiadają prawo jazdy kat. B.

Posiadając uprawnienia na kategorie D można poruszać się następującymi pojazdami:

 • Autobusem
 • zespołem pojazdów złożonym z z pojazdu wymienionego w pkt 1 oraz przyczepy lekkiej
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Koszt egzaminu teoretycznego wynosi 50 zł natomiast egzaminu praktycznego 200 zł.