Operator maszyn

KURS OPERATORÓW KOPARKO-ŁADOWARKI

Kurs operatorów koparko-ładowarki wszystkie typy, klasa III (najwyższa klasa uprawnień) Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. poz. 2018, 583). Wytyczne do szkolenia – Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu oraz pracy jako operator koparkoładowarki.

Liczba godzin: 134 ( w tym 52 godziny zajęć teoretycznych oraz 82 godziny zajęć praktycznych na grupę)

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

wykł.

ćwicz.

razem

1

BHP

8

8

2

UŻYTKOWANIE EKSPOLATACYJNE

24

24

3

BUDOWA

KOPARKOŁADOWARKI

9

9

4

TECHNOLOGIA ROBÓT

11

11

5

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

82

razem

52

82

134

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisja powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej (zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej (odpowiedź ustna).

W cenę kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisja powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej (zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej (odpowiedź ustna).

W cenę kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.

Kurs operatorów koparki jednonaczyniowej

Koparka jednonaczyniowa do 25 ton, klasa III

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2018, poz. 583). Wytyczne do realizacji szkolenia – Sieć Badawcza Łukasiewicz

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu oraz pracy jako operator koparki jednonaczyniowej

Liczba godzin: 134 ( w tym 52 godziny zajęć teoretycznych oraz 82 godziny zajęć praktycznych)

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

wykł.

ćwicz.

razem

1

BHP

8

8

2

UŻYTKOWANIE EKSPOLATACYJNE

24

24

3

BUDOWA

KOPARKI

9

9

4

TECHNOLOGIA ROBÓT

11

11

5

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

82

razem

52

82

134

 

 

Koparka jednonaczyniowa wszystkie, klasa I (bez ograniczeń tonażowych)

Warunki przyjęcia na kurs:

 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu
  operatora koparki jednonaczyniowej
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • ukończone szkolenia dla klasy III koparki jednonaczyniowej

Liczba godzin: 41 

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

wykł.

ćwicz.

Razem

1

ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE PROEKOLOGICZNE ORAZ ZWIĘKSZAJĄCE  EFEKTYWNOŚĆ PRACY STOSOWANE W KOPARKACH JEDNONACZYNIOWYCH

8

8

2

TECHNOLOGIA ROBÓT

8

8

5

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

25

25

razem

16

25

41

Kurs operatorów Ładowarki jednonaczyniowej

Ładowarka jednonaczyniowa do 20 ton, klasa III

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2018, poz. 583). Wytyczne do realizacji szkolenia – Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu oraz pracy jako operator ładowarki jednonaczyniowej.

Liczba godzin: 134

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

wykł.

ćwicz.

Razem

1

BHP

8

8

2

UŻYTKOWANIE EKSPOLATACYJNE

24

24

3

BUDOWA

ŁADOWARKI

JEDNONACZYNIOWEJ

9

9

4

TECHNOLOGIA ROBÓT

11

11

5

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

82

razem

52

82

134

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej (zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej (odpowiedź ustna).

W cenie kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.

 

 

 

Ładowarka jednonaczyniowa wszystkie, klasa I (bez ograniczeń)

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2018, poz. 583). Wytyczne do realizacji szkolenia – Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • posiadanie uprawnienia na operatora Ładowarki jednonaczyniowej do 20 ton klasa III

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu oraz pracy jako operator ładowarki jednonaczyniowej wszystkie typy, kl. I

Liczba godzin: 41

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

wykł.

ćwicz.

Razem

1

ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE PROEKOLOGICZNE ORAZ ZWIĘKSZAJĄCE  EFEKTYWNOŚĆ PRACY STOSOWANE
W ŁADOWARKACH JEDNONACZYNIOWYCH

8

8

2

TECHNOLOGIA ROBÓT

8

8

5

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

25

25

razem

16

25

41

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej ( zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej ( odpowiedź ustna).

W cenie kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.

Kurs operatorów spycharki

Spycharki do 110 kW, klasa III

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2018, poz. 583). Wytyczne do realizacji szkolenia – Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu oraz pracy jako operator spycharki

Liczba godzin: 134 

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

wykł.

ćwicz.

Razem

1

BHP

8

8

2

UŻYTKOWANIE EKSPOLATACYJNE

24

24

3

BUDOWA

SPYCHARKI

9

9

4

TECHNOLOGIA ROBÓT

11

11

5

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

82

razem

52

82

134

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej |(zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej (odpowiedź ustna)

W cenie kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.

 

Spycharki wszystkie, klasa I

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2018, poz. 583). Wytyczne do realizacji szkolenia – Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • posiadanie uprawnienia na operatora spycharki DO 110 kW klasa III

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu oraz pracy jako operator spycharki kl. I

Liczba godzin: 41

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

wykł.

ćwicz.

Razem

1

ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE PROEKOLOGICZNE ORAZ ZWIĘKSZAJĄCE  EFEKTYWNOŚĆ PRACY STOSOWANE
W SPYCHARKACH

8

8

2

TECHNOLOGIA ROBÓT

8

8

5

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

25

25

razem

16

25

41

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej ( zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej ( odpowiedź ustna).

W cenie kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.

MASZYNY DO PRODUKCJI, SORTOWANIA I USZLACHETNIANIA KRUSZYW

MASZYNY DO PRODUKCJI, SORTOWANIA I USZLACHETNIANIA KRUSZYW

Podstawa prawna: BRAK

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu oraz pracy jako operator maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw kl. III

Liczba godzin: 176  (w tym 116 godzin zajęć teoretycznych oraz 60 godzin zajęć praktycznych)

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym przeprowadzanym przez instytucję szkoleniową.

Egzamin składa się z części praktycznej |(zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej (odpowiedź ustna).

W cenie kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień

 

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej (zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej (odpowiedź ustna).

Kurs operatorów: walec drogowy

Walce drogowe wszystkie, klasa II

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2018, poz. 583). Wytyczne do realizacji szkolenia – Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu oraz pracy jako operator walca drogowego

Liczba godzin: 102

Tematyka szkolenia:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

wykł.

ćwicz.

Razem

1

BHP

8

8

2

UŻYTKOWANIE EKSPOLATACYJNE

24

24

3

BUDOWA

WALCA DROGOWEGO

9

9

4

TECHNOLOGIA ROBÓT

11

11

5

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

50

50

razem

52

50

102

 

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej ( zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej (odpowiedź ustna).

W cenę kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.

Kurs operatorów: maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych

Maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych do 8 m (szerokość rozścielacza), klasa III

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu
  operatora maszyn do rozkładania mieszanek bitumicznych
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Liczba godzin: 176 (w tym 116 godzin zajęć teoretycznych oraz 60 godzin zajęć praktycznych)

Maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych wszystkie typy, klasa II

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

Warunki przyjęcia na kurs:

 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu
  operatora maszyn do rozkładania mieszanek bitumicznych
 • posiadanie uprawnienia na operatora maszyn do rozkładania mieszanek bitumicznych do 8 m, klasa III od co najmniej 1 roku
 • zaświadczenie od pracodawcy (lub świadectwo pracy) potwierdzające roczną praktykę na maszynie do rozkładania mieszanek bitumicznych

Liczba godzin: 72 

W cenę kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.

PILARKI MECHANICZNE DO ŚCINKI DRZEW, WSZYSTKIE, KLASA iII

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2018, poz. 583). Wytyczne do realizacji szkolenia – Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu oraz pracy jako operator pił mechanicznych do ścinki drzew

Liczba godzin: 44 (w tym 32 godziny zajęć teoretycznych
oraz 12 godzin zajęć praktycznych)

Tematyka szkolenia:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

wykł.

ćwicz.

Razem

1

BHP

8

8

2

PILARKI MECHANICZNE DO ŚCINKI DRZEW

14

14

3

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

14

14

razem

22

14

36

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz.

Egzamin składa się z części praktycznej ( zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej ( odpowiedź ustna).

W cenę kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.

Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, wszystkie typy, klasa III

Podstawa prawna: bRAK

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu oraz pracy jako operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych.

Liczba godzin: 44 (w tym 34 godziny zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych)

Tematyka szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin składa się z części praktycznej ( zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej (odpowiedź ustna).

W cenę kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.

KURS OPERATORÓW: PRZECINARKI DO NAWIERZCHNI DRÓG o napędzie spalinowym wszystkie, klasa iii

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2018, poz. 583). Wytyczne do realizacji szkolenia – Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu oraz pracy jako operator przecinarek do nawierzchni dróg.

Liczba godzin: 36 

Tematyka zajęć:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

wykł.

ćwicz.

Razem

1

BHP

8

8

2

PRZECINARKI DO NAWIERZCHNI DRÓG O NAPĘDZIE SPALINOWYM

14

14

3

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

14

14

razem

22

14

36

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz.

Egzamin składa się z części praktycznej ( zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej (odpowiedź ustna).

W cenę kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.

NARZĘDZIA UDAROWE RĘCZNE (wszystkie rodzaje zasilania)

Podstawa prawna: BRAK

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Liczba godzin: 44 (w tym 34 godziny zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych)

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu oraz pracy jako operator narzędzi udarowych ręcznych.

Tematyka szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym przed komisją powołana przez instytucję szkoleniową

Egzamin składa się z części praktycznej ( zdawana jako pierwsza) oraz części teoretycznej ( odpowiedź ustna)

W cenę kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnień.