CPC

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r., w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. Nr 5 poz. 51)

Dyrektywa Unii Europejskiej Nr 96/26/EC z dnia 29 kwietnia 1996 r. w prawie zawodu przewoźnika drogowego transportu pasażerskiego oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów kwalifikacji formalnych, mających na celu umożliwienie im korzystania z prawa do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego (OJ. L Nr 124 z 1996 r. poz. 1)

Dyrektywa Unii Europejskiej Nr 98/76/EC z dnia 1 października 1998 r. o zmianę Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 96/26/EC z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie zawodu przewoźnika drogowego transportu towarowego i przewoźnika drogowego transportu pasażerskiego oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów kwalifikacji formalnych, mających na celu umożliwienie im korzystania z prawa do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego (Official Journal L 277, 14/10/1998 p. 0017-0025).

Warunki przyjęcia na kurs:

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat.

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego uwarunkowane jest uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowych. Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych na wykonywanie międzynarodowego przewozu rzeczy i osób wymaga opanowania wiedzy w obszarach dotyczących krajowego przewozu rzeczy i osób oraz w obszarze dotyczącym przewozów międzynarodowych.

Cele szkolenia:

  • zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy
  • przygotowanie absolwenta do pozytywnego zdania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w Instytucie Transportu Samochodowego
  • zaznajomienie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transportu drogowego.

Liczba godzin: 70

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przewoźnika kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu. Jednym z kryteriów jakościowych, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o licencję w zarobkowym transporcie drogowym, jest posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika przez przynajmniej jedną z osób zarządzających przedsiębiorstwem transportu drogowego.

Aby uzyskać Certyfikat Kompetencji należy zdać egzamin przed Komisją powołaną przez Instytut Transportu Samochodowego. Potrzeba jest do tego szczegółowa wiedza z zakresu transportu.

Na wniosek osób uczestniczących w kursie odbywa się egzamin przez komisją powołaną przez ITS. Egzamin składa się z dwóch części:

  • testu pisemnego – złożonego z katalogu pytań wielokrotnego wyboru
  • pisemnych zadań egzaminacyjnych do rozwiązania

Po pomyślnie zdanym egzaminie kursanci otrzymują Certyfikat Kompetencji Zawodowych odpowiadający zakresowi zagadnień objętych egzaminem i testem wiedzy.

Jesteśmy jedynym Ośrodkiem szkoleniowym, który kompleksowo przygotowuje do egzaminu (wysoka zdawalność) jak i do pracy w transporcie międzynarodowym.

Tylko u nas dowiesz się jak prawidłowo prowadzić firmę transportową. Kadrę wykładowców tworzą osoby, które na co dzień pracują w jednej z najstarszych oraz największych firm transportowych w kraju.

Chcesz poszerzyć swój zasób wiedzy oraz zdobyć Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika?

Zadzwoń:

  • 18 444 94 00
  • 601 485 336

Więcej szczegółów na stronie internetowej Instytutu Transportu Samochodowego